Integritetspolicy

Integritetspolicy & GDPR

Vi på Göteborgs Städ & Fastighet AB (GBG Städ) värnar om din
personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter och följa Datainspektionens krav.

Vilken information sparas?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, bostadsadress, e-mailadress, telefonnummer, IP-nummer och eventuella medskickade bilder.

Göteborgs Städ & Fastighet AB (GBG Städ) behandlar information om de sidor du har tittat på, eller formulär som du har fyllt i. Vi behandlar även IP-adress, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på gbgstad.se

När du är en registrerad kund kommer även mer specifik information sparas så som mer utförlig information om bostaden, personnummer, larm- och dörrkoder samt eventuella nycklar.

Syftet

Syftet med en sådan behandling är för att:

När du har köpt tjänster av oss samtycker du att Göteborgs Städ & Fastighet AB (GBG Städ) använder din e-mailadress till nyhetsbrev och annan marknadsföring i exempelvis sociala medier. Du kan när som helst välja att inte vara med i registret genom att kontakta oss via mail. Handläggningstiden är upp till 1 månad.

Källor där vi hämtar uppgifter från

Vi har fått dina uppgifter genom din inskickade offertförfrågan eller att du valt att registrera dig som kund. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kan också ha samlat information från tredje part. Det kan vara uppgifter från offentliga register (för att se till att vi har rätt uppgifter),  Institut för kreditvärdering/banker eller upplysningsföretag (för uppgifter om kreditvärdighet), samt från skatteverket (för uppgifter om RUT-avdrag).

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att återkalla ditt samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket de gånger vi ansöker om RUT-bidrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Fakhri Soror. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 031 – 12 12 36. Du når vårt dataskyddsombud på info@gbgstad.se Observera att handläggningstiden är upp till en månad.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

Göteborgs Städ & Fastighet AB (GBG Städ) använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Cookien, en liten textfil som skickas från vår hemsida och sedan lagras lokalt på din dator, låter oss veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. På så sätt kan vi anpassa informationen för dig så att den blir så relevant som möjligt.

Policy gällande webbshop


Vårt registrerade företagsnamn är Göteborgs Städ & Fastighet AB
Vårt registrerade företagsnummer är 559298-2796
Vårt registrerade företagsadress är Ringögatan 5, 417 07 Göteborg
Returpolicy är 15 dagar
E-post och telefonnummer till kundservice är 031 – 12 12 36 samt info@gbgstad.se

Inga produkter i varukorgen.

X